ഉണര്‍വ് പ്രഭാഷണങ്ങള്‍, നെല്ലിക്കുന്ന്, തൃശൂര്‍ – 2016 ഡിസംബര്‍ 22-25

4bc8faa5-ea89-4bb8-b058-310c406f98e2

CD Release, Day 2 Videos: Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Webcast arranged by: Kinnereth Media  More...

by B T | Published 9 months ago
notice-a4-preview-new
By B T On Friday, December 2nd, 2016
0 Comments

ലോകാവസാനവും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും – സുവി. ജോണ്‍ പി തോമസ്‌ തൃശൂരില്‍ – ജനുവരി 6-8

ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെന്ത്? ലോക ചരിത്രവും സമകാലിക സംഭവങ്ങളും ബൈബിള്‍ പ്രവചനങ്ങളുടെ More...

nbc-notice-2016
By B T On Friday, November 25th, 2016
0 Comments

Nellikkunnu Brethren Convention 2016

 More...

2016kemfund-handbook-cover-tb
By B T On Friday, September 30th, 2016
0 Comments

2016 Prayer Handbook – K. E. M. Fund, India

Dear brethren, The 2nd edition of the Prayer Handbook which contains the address and contact numbers of all Evangelists supported through K. E. M. Fund is now available. Hard copies are currently being distributed More...

acceptminsitry
By B T On Friday, September 16th, 2016
0 Comments

Ministry Update: Accept Ministry, Karnataka, India

Bangalore, Karnataka: Dear saints, We at Accept Ministry have expanded our ministry beyond our HIV/AIDS patient care to caring for elderly also by opening a senior’s home a year and a half ago. We would like More...

address-update
By B T On Wednesday, July 20th, 2016
0 Comments

Notice: New address – Evg. Sukadev Sahu, Odisha, India

Titilagarh, Odisha: Dear Brethren in the Lord, Loving greetings to you in the name of our Lord and savior Jesus Christ. Last 5 years, I was at Sundergarh (Odisha). After establishing an assembly testimony at Sundergarh, More...

KSSS-Annual-15-16-bt
By B T On Sunday, July 17th, 2016
0 Comments

Annual Report 2015 – 2016: Karnataka Suvartha Seva Samsthe (KSSS), Karnataka, India

Click on image to enlarge   Click on image to enlarge   Click on image to enlarge Click on image to enlarge   [Bro. P. M. George – July 12, 2016]  More...

acceptminsitry
By B T On Sunday, December 13th, 2015
0 Comments

Prayer request – Spiritual leader for ACCEPT Ministry, Karnataka, India

Bangalore, Karnataka: Letter from Raju K. Mathew, Agape Christian assembly & Accept ministry, Bangalore, India Dear prayer partners and God’s saints, As many of you know Lord used me with other God’s people More...

acceptminsitry
By B T Aby On Tuesday, August 4th, 2015
0 Comments

Notice: Doctor Required – Accept Ministries, Banglore, India

Bangalore; Will there be any believer doctor who is willing to help in this vital ministry? Dearly beloved in Christ, Accept ministry in Bangalore has been serving people infected with HIV for the last 16 years More...

praise001tb
By B T Aby On Thursday, July 16th, 2015
0 Comments

Notice: Hindi – English Worship service in south Bangalore, India

Bengaluru Dear Brethren in Christ, Warm greetings in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ. It was our earnest prayer and desire to start a Hindi – English worship service in south Bangalore. We are More...